Hirdetmény

Magyarország Kormánya szeretné felmérni a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságnak a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Az igénybejelentésre szolgáló nyomtatvány elérhető a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal www.tuskevarikozoshivatal.hu honlapján, illetve a hivatal kirendeltségein.

Az igénybejelentést 2022. szeptember 29. (csütörtök) 15.00 óráig lehet megtenni.

By admin