AZ ISZKÁZI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

 

Kedvezményezett neve: Iszkáz Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Civil és közösségi szerveződések támogatása
VP6-19.2.1.-37-3-17

Projekt azonosítószáma: 1951786418

Támogatás összege: 1 883 775 Ft

Támogatás mértéke: 95%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 03.31.

 

Iszkáz Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül Gerence- Marcal-Rába és Somló- környéki Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Civil és közösségi szerveződések támogatása” című, VP6-19.2.1.-37-3-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

1 883 775 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Iszkáz a Gerence-Marcal-Rába és a Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER részeként számos természeti, épített és közösségi értékkel rendelkezik; ilyen például a ritkaságnak számító három templom, Nagy László költőnk szülőháza, Iszkázi Értéktár, Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány vagy az Életöröm Nyugdíjas Klub.

Önkormányzatunk nagy felelősséget érez az iránt, hogy településen és a térségben élők számára minél inkább megőrizzük és továbbadjuk ezen értékeket, hiszen egy ilyen kis létszámú (338 fő) község csak akkor tud igazán működni és fennmaradni, hogy ha múltját szem előtt tartva lép a fejlődés útjára. A támogatásnak köszönhetően az Iszkáz, Nagy László utca 64. szám alatti ingatlanban kialakításra került egy „informatikai sarok” valamit tárgyalóasztalok és székek beszerzésére került sor.

Jelen infrastruktúrás fejlesztés egy új kaput nyitott meg Iszkáz életében: egyrészt lehetőség nyílik kiszélesíteni a szolgáltatások körét, ezáltal vonzóbbá vált a település. Másrészt hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához:

  • a civil társadalom kiépülése által növekszik az önkéntesség, ebből fakadóan nő településhez és térséghez való kötődés, erősödik a helyi identitás, csökken az elvándorlás és nőhet a letelepedés
  • nő a hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége, társadalmi és életviteli helyzetük javul (felzárkózás)
  • nő a közösségi szerepvállalás, fejlődik a közösség tagjainak egymás iránt érzett felelősségtudata
  • kialakul a közjó, amely által cselekvő közösségek alakulhatnak ki

Iszkáz község szerencsés helyzetben van, hiszen kisebb-nagyobb támogatások révén modernizálni tudjuk a települést, melynek következő lépése az infrastruktúra fejlesztése.

Jelen projekt keretében számítástechnikai eszközök és a hozzá tartozó bútorok kerületek beszerzésre, amellyel a civil társadalom kiépülésének fejlődését szolgáljuk.

Ezen infrastruktúrás fejlesztés egy új kaput nyitott meg Iszkáz életében: egyrészt lehetőség nyílik kiszélesíteni a szolgáltatások körét, ezáltal vonzóbbá vált a település, valamint fejlődik a gazdaság, másrészt nagy mértékben hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához:

Iszkáz még számos kiaknázatlan lehetőséget kínál számunkra, amelyeket a jövőben a felújítás által szeretnénk minél inkább kihasználni úgy, mint sport- és szabadtéri rendezvények megtartása, kiállítások és bemutatók szervezése, közösségi események lebonyolítása.

Összegezve, a felújítás nemcsak növelte a szolgáltatásaink körét, hanem pozitív hatással bír a lakosságra, hiszen nő az elégedettség, javul az általános közérzet, az életminőség.

                               Beszámoló

By admin