SZOLGÁLTATÓHÁZ KIALAKÍTÁSA ISZKÁZON

 

Kedvezményezett neve: Iszkáz Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi fejlesztések támogatása; VP6-19.2.1.-37-8-22

Projekt azonosítószáma: 3352112704

Támogatás összege: 7 980 161 Ft

Támogatás mértéke: 95%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 12.31.

 

Iszkáz Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül Gerence- Marcal-Rába és Somló- környéki Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Helyi fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-37-8-22 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

7 980 161 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Iszkáz a Gerence-Marcal-Rába és a Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER részeként számos természeti, épített és közösségi értékkel rendelkezik; ilyen például a ritkaságnak számító három templom, Nagy László költőnk szülőháza, Iszkázi Értéktár, Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány vagy az Életöröm Nyugdíjas Klub.

Önkormányzatunk nagy felelősséget érez az iránt, hogy településen és a térségben élők számára minél inkább megőrizzük és továbbadjuk ezen értékeket, hiszen egy ilyen kis létszámú (338 fő) község csak akkor tud igazán működni és fennmaradni, hogy ha múltját szem előtt tartva lép a fejlődés útjára.

Egy település fejlődését mindig az határozza meg, hogy mennyire „tartja a lépést” a szomszédos falvakkal, városokkal szemben. Ehhez elengedhetetlen az, hogy kiszélesítsük látókört és minél inkább kiszolgáljuk a faluban élők igényeit. Fontosnak tartjuk, hogy a településen élő embereknek biztosítani tudjuk azokat a feltételeket, amelyekkel megakadályozhatjuk azt, hogy elköltözzenek lakóhelyükről. Célunk, hogy az épített és a természeti adottságok mellett fejleszteni tudjuk a szolgáltatási szektort is, ezzel munkahelyet teremtve a településen élő vállalkozóknak, valamint kikapcsolódási lehetőséget biztosítva az itt élőknek.

A Szolgáltatóház Iszkáz fő utcáján, a Vegyesbolttal szemben, a település központi részén helyezkedik el. A felújított ház a vegyesbolttal egy szép, rendezett településképet és utcaképet ad a falunak. A fejlesztés során Iszkáz, József Attila utca 30. szám, 360 hrsz alatti ingatlan korszerűsítésére került sor. Az 53 m2 alapterületű épület teljes külső felújításon esett át: nyílászárók cseréje, homlokzat- és tetőszerkezet felújítása, valamint lefolyócsatorna kiépítése a ház köré.

  • A felújított ház egy új miliőt varázsolt a fő utcán lévő központi helynek (vegyesbolttal szemben helyezkedik el), amely által vonzóbbá vált a település képe, esztétikája jelentős mértékben nőtt
  • Hozzájárult az itt élők életminőségének javulásához:
  • elősegíti a civil társadalom kiépülését, amely által növekszik az önkéntesség, ebből fakadóan nő településhez és térséghez való kötődés, erősödik a helyi identitás
  • nő a hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége, társadalmi és életviteli helyzetük javul (felzárkózás)
  • a kikapcsolódási- illetve a munkalehetőség (szolgáltatók) a faluban maradna, ezáltal megakadályozhatjuk a településről való elvándorlást, növekedhet a betelepedés
  • Gyorsabb ütemben valósulhat meg a társadalmi fejlődés
  • A település gazdasági helyzete fejlődésnek indul: a helyi vállalkozók az iparűzési adót a helyi önkormányzatnak fizetik majd be
  • Erősödik a HACS illetékességi területén működő 3 szféra (az önkormányzat, a civil és a vállalkozói szféra) közötti kapcsolat

 

Iszkáz még számos kiaknázatlan lehetőséget kínál számunkra, amelyeket a jövőben a felújítás által szeretnénk minél inkább kihasználni úgy, mint sport- és szabadtéri rendezvények megtartása, kiállítások és bemutatók szervezése, közösségi események lebonyolítása.

A beruházás nemcsak növelte a falu esztétikáját, hanem egy újfajta szabadidős lehetőséggel bővítette a közösségi szolgáltatásaink körét.

                                                                                  

 

By admin