KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  40355

Intézményi iktatószám:  Isz/716-8/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ISZKÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

FALUGONDNOK

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei szerint meghatározott falugondnoki feladatok ellátása, Iszkáz Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, valamint az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2021.(I.26.) számú önkormányzati rendelete alapján. A falugondnok köteles a szabályoknak megfelelő dokumentáció elkészítésére. Felelősséget vállal a falugondnoki gépjármű szabályos használatáért, rendeltetésszerű kezeléséért, a közlekedési szabályok betartásáért. Rendszeresen szállítja a falu lakosságát a köznevelési és egészségügyi intézményekbe, valamint kiváltja a gyógyszereket. Segítséget nyújt az idősek számára a szociális ételek kihordásában, igény szerint egyéb problémáik megoldásában. Szükség szerint gépeket, eszközöket használva részt vesz a település közterületeinek gondozásában, egyéb karbantartási feladatokban.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Iszkáz

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Iszkáz Község Önkormányzata szakfeladatként Falugondnoki Szolgálatot működtet. A Falugondnok feladatát a Szakmai program és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2021.(l.26.) számú önkormányzati rendelet, továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázatok benyújtásának módja: 1) Postai úton, a pályázatnak a Iszkáz Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8493 Iszkáz, József A. u. 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok 2) Személyesen: lezárt borítékban. Cseh József polgármester, 8493 Iszkáz, József A. u. 3. A pályázati kiírással kapcsolatos további információ: Cseh József +36 30/938-0015 telefonszámon.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Írás, olvasás és számolás, Befejezett 8. osztály
 • Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Szolgáltatások, tovább nem bontható, Befejezett 8. osztály

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázat kiírója az Elvárt végzettség/képesítés szintből csak a befejezett 8. általános iskola meglétét írja elő.
 • Hozzájáruló nyilatkozat benyújtása a falugondnoki munkakörre beadott pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához vagy nyilatkozat arról, hogy nem járul hozzá a falugondnoki munkakörre beadott pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

Járművezetői engedély kategória:  B

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • önéletrajz
 • adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.25. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.03. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Iszkáz Község Önkormányzata hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.06.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

By admin